Usługi

01. Łyżka

  • wykopy
  • niwelacja terenu
  • skarpowanie
  • przyłącza wodno-kanalizacyjne, gazowe itd.

02. Młot wyburzeniowy

  • kłucie wylewek,
  • fundamentów,
  • płyt betonowych itd.

03. Wiertnica

  • wiercenie otworów fundamentowych pod ogrodzenie,
  • wiatę,
  • altanę

04. Wozidło